Houdbaar . concept vormgeving fotografie
Onbeperkt@houdbaar.nl
0570 649460
expo-de-nieuwe-kustExpo De Nieuwe Kust

Volgens steeds meer wetenschappers is het niet de vraag of, maar wanneer wij land gaan verliezen als gevolg van klimaatverandering. Hoe lang kunnen wij het water nog buiten de deur houden en hoe fotografeer je die toekomst? Documentairefotograaf Michael Rhebergen sprong op de fiets om deze denkbeeldige nieuwe kustlijn te fotograferen en haar bewoners te ontmoeten. Michael ging op zoek naar visuele aanwijzingen die iets zeggen over de dreiging van het veranderende klimaat en onze relatie tot het landschap. Het leverde een indringende expositie op. Een tentoonstelling waarvan wij de grafische stijl voor onze rekening namen, de verfkwast ter hand namen en meedachten over de opstelling en inrichting van de expositie. Wat blijft na afloop van de tentoonstelling is een indrukwekkend boekwerk waar we op dit moment aan werken.


 x